Werkzaamheden rond sluis Weurt

Rijkswaterstaat Maaswerken start in november met het rooien van de bomen rondom de sluis Weurt. In totaal gaan er 688 bomen uit de omgeving verdwijnen. De verwachting is dat het rooien en kappen van bomen in december is afgerond. Begin 2006 gaat de aannemer van start met de werkzaamheden. In de directe omgeving van het werk worden daarom de panden getaxeerd. De toestand van de huizen wordt vastgelegd, zodat later eventuele schade beter vastgesteld kan worden. In de periode 2006-2007 worden de bruggen verhoogd om zo grotere schepen toegang te bieden tot het Maas-Waalkanaal.

Bron: maaswerken, 28-10-2005;