Westermeerwind contracteert Siemens

  • binnenland

Westermeerwind-SiemensNoordoostpolder

Windpark levert belangrijke bijdrage aan kabinetsdoelstelling
Westermeerwind contracteert Siemens voor turnkey bouw buitendijkse deel windpark Noordoostpolder

Siemens gaat het buitendijkse deel van het Windpark Noordoostpolder turnkey bouwen. Daartoe hebben Westermeerwind en Siemens vandaag een overeenkomst (Conditional Contract) gesloten met een investeringswaarde van enkele honderden miljoenen euro’s. In totaal worden 48 windturbines met een vermogen van 3 MW elk in drie rijen op 500 en 1100 meter in het water langs de dijken van de Noordoostpolder gebouwd. Daarnaast wordt een transformatorstation aan de Westermeerdijk opgeleverd. Het windpark wordt na oplevering voor een periode van 15 jaar door Siemens onderhouden. De eerste turbines zullen, naar verwachting, vanaf de tweede helft van 2015 energie aan het bestaande net gaan leveren.

Windpark Westermeerwind
Windpark Westermeerwind is het nearshore gedeelte van Windpark Noordoostpolder, het grootste windpark van Nederland. De 48 windturbines komen parallel aan de dijken aan de westkant van de Noordoostpolder te staan. De start van de bouw in het IJsselmeer, deels op Fries grondgebied in de gemeente Lemsterland (6 turbines), is gepland voor 2014 en de voorbereiding is in volle gang. In 2015 zullen de windturbines draaien. Ze leveren dan duurzame stroom voor zo’n 160.000 huishoudens. Windpark Noordoostpolder zal in totaal uit 86 windturbines bestaan. Daarmee levert het gehele windpark Noordoostpolder met ruim 1,2% een belangrijke bijdrage aan de kabinetsdoelstelling om in 2020 16% van de energievraag duurzaam op te wekken.

Participatie voor inwoners gemeenten Noordoostpolder, Lemsterland en Urk
Windpark Westermeerwind wordt ontwikkeld voor en door de polder: er zal een participatiemodel voor inwoners van de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Lemsterland worden ontwikkeld.

Duurzame stimulering lokale economie: Werkgelegenheid
De bouw, de exploitatie en het onderhoud van het gehele Windpark Noordoostpolder zorgen direct en indirect voor de nodige werkgelegenheid. Tijdens de bouwfase gaat het om ongeveer 300 arbeidsplaatsen. Na de realisatie levert het windpark ongeveer 100 permanente arbeidsplaatsen op. Tijdens de planning, de ontwikkeling en bouw wordt de expertise van het lokale bedrijfsleven ingeroepen. Alleen Siemens heeft al contact met 40 bedrijven uit de regio die zich als potentiële leverancier hebben gemeld. Het gaat dan om bedrijven die bijvoorbeeld voor grondverzet, transport en vervoer over het water, of beveiliging kunnen zorgen.

Meer… Windpark Noordoostpolder, Westermeerwind

 

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten