Wetsvoorstel toestaan particuliere beveiliging snel naar Kamer sturen

Het is van groot belang dat het kabinet het wetsvoorstel om private beveiliging aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen toe te staan niet verder doorschuift naar eind 2014. Verder uitstel betekent dat de druk om schepen onder Nederlandse vlag uit te vlaggen blijft bestaan, hetgeen niet goed is voor de Nederlandse economie en de werkgelegenheid van Nederlandse zeevarenden. Ook heeft uitstel een negatief effect op invlaggen.

Het kabinet is voornemens om pas eind 2014 het wetsvoorstel voor het toestaan van private beveiligers op schepen met Nederlandse vlag naar de Tweede Kamer te sturen. Dat zou betekenen dat ruim anderhalf jaar na het principebesluit van het kabinet om private beveiligers toe te staan het wetsvoorstel wordt ingediend.
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en Nautilus International dringen er met klem op aan het wetsvoorstel voor de zomer 2014 aan te bieden, conform de eerdere toezegging. Opnieuw een half jaar vertraging betekent dat particuliere beveiliging voor de Nederlandse schepen niet eerder dan eind 2015 geregeld zal zijn.

De sociale partners vinden dat veel te lang duren. Zij blijven dan ook de noodzaak benadrukken van een tijdelijke regeling eerder naar Belgisch, Duits en Brits voorbeeld. Hierdoor kunnen Nederlandse reders de schepen onder Nederlandse vlag ook beschermen met private beveiligers. Nederland is nu nog het enige land binnen Europa dat geen private beveiligers toestaat. Verzekeraars en verladers eisen gewapende beveiligers en de inzet van militaire teams (VPD’s) is niet altijd mogelijk.

Meer…KVNR