Wi-Fi hotspots voor de binnenvaart in Amsterdamse Houthavens

Haven Amsterdan Oude Hout Haven

De binnenvaart heeft vanaf vandaag makkelijker en sneller toegang tot breedband-internet via Wi-Fi hotspots op de binnenvaartligplaatsen in de Houthaven en de Oude Houthaven.

De binnenvaart kan via de WiFi hotspots informatie uitwisselen en diensten aanvragen van het havenbedrijf Amsterdam N.V. en partners, zoals het vinden en reserveren van ligplaatsen via de website. Door deze dienst is het ook mogelijk om grote bestanden als bijvoorbeeld digitale vaarkaarten te downloaden. Er is gekozen om de Wi-Fi hotspots in de Houthavens aan te bieden omdat in deze havens circa 36 ligplaatsen voor de binnenvaart aanwezig zijn. Naast de haven van Amsterdam doen inmiddels negen havens mee met dit project, waaronder de havens van Rotterdam (Maashaven) en Zwijndrecht.

Abonnement geeft toegang tot alle deelnemende havens
De aanleg van de WiFi hotspots is onderdeel van Binnenvaartnet, een initiatief van de Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten. Deze stichting is in september 2013 opgericht en heeft als doel het bieden en beheren van laagdrempelige ICT diensten voor binnenvaartschippers. De stichting is een initiatief van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat. Voor meer info www.binnenvaartnet.nl.

Havenbedrijf Amsterdam omarmt duurzame, ondersteunende diensten. Goederenvervoer per binnenvaart is duurzaam en havenbedrijf Amsterdam stimuleert dan ook deze vorm van vervoer. Janine van Oosten, Havenmeester: “Door middel van deze dienst kunnen schippers snel en makkelijk gebruik maken van het internet o.a. om digitale vaarkaarten te downloaden maar ook om via onze site www.portofamsterdam.nl toegang te krijgen tot relevante en actuele nautische informatie.”

 

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten