WiFi op binnenhavens en ligplaatsen

wifiOp nog nader aan te geven ligplaatsen langs de Nederlandse vaarwegen en binnenhavens komen binnenkort draadloze internet toegangen voor de binnenvaart. 

Stichting Connekt heeft met een aantal havenbeheerders de aanbestedingsleidraad met betrekking tot ‘WiFi op binnenhavens/ligplaatsen’ gepubliceerd op de website.

Meer… Nieuwsblad Transport