Wijziging vaarroute Middensluis IJmuiden

Op woensdag 6 juli wordt de vaarweg van de Middensluis in het Middenbinnentoeleidingskanaal verplaatst. Hierdoor ontstaat de benodigde werkruimte voor de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Voor de realisatie van de grootste zeesluis ter wereld worden er grote lengte muren en wanden gemaakt. Deze werkzaamheden starten in de zomer.

Vanaf 6 juli gelden nieuwe maatregelen voor de Middensluis. Schepen langer dan 125 meter en breder dan 19 meter mogen niet meer door de Middensluis. Schepen die wel in de Middensluis geschut worden en normaal van loodsplicht zijn vrijgesteld, krijgen vanwege de aangepaste vaarweg éénmalig een loodsplicht opgelegd voor zowel één inkomende als een uitgaande reis. Scheepvaart is via de gebruikelijke middelen hiervan op de hoogte gesteld. De verkeersleiders van Havenbedrijf Amsterdam zorgen voor een veilige en vlotte doorgang van schepen langs het bouwterrein.