Windenergie grootste bron van energie in 2030

  • buitenland

Volgens het meest recente rapport van European Wind Energy Association (EWEA) is windenergie in 2030 de grootste bron van energie in de EU mits overheden zich houden aan hun ambitieuze plannen met betrekking tot hun klimaat –en energiebeleid.

Als de Europese lidstaten zich houden aan de ambitieuze beleidsplannen die zijn vastgesteld voor 2030 kan windenergie aan het einde van het volgende decennium gas, kolen en andere vormen van energie overtreffen. De totale windenergie installaties in Europa kunnen 392 GW opwekken, 294 GW vanuit onshore en 98 GW vanuit offshore wind. Op dit moment bereikt Europa in een normaal windjaar 128.8 GW en kan hiermee aan 10% van het Europese Energieverbruik voldoen.

Het rapport schets een aantal prioriteiten binnen de beleidsplannen. Waaronder de ontwikkeling van nationale actieplannen voor de lidstaten voor duurzame energie, stroomlijnen van de nationale vergunningsprocedures, een wetgevingsvoorstel voor goed functionerende energiemarkten en het hervormen van het Europese systeem voor emissiehandel. Deze maatregelen zullen uiteindelijk resulteren in een nettowinst van € 13 miljard euro. Tevens zorgt de windindustrie voor 366.000 directe en indirecte banen.

Meer… EWEA

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten