Windenergie in de verkiezingsprogramma’s

  • binnenland

NWEA heeft in kaart gebracht wat de verschillende politieke partijen over windenergie in hun verkiezingsprogramma hebben staan. In het overzicht op www.nwea.nl staat bij de fracties die nu al in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn ook kort aangegeven hoe afgelopen jaren hun houding ten opzichte van windenergie was en staan eventueel opvallende initiatieven of moties vermeld. Windenergie kwam tijdens de debatten van de energiespecialisten veelvuldig aan bod.

Meer… NWEA

Gerelateerd nieuws

Lijst van gerelateerde nieuwsberichten