Windenergie-prof Gijs van Kuik neemt na 40 jaar afscheid

Hoogleraar Gijs van Kuik hield op 7 december zijn afscheidsrede aan de TU Delft. Na 40 jaar actief te zijn geweest op het gebied van windenergie nam hij afscheid. Hij constateert dat windenergie een steeds populairder onderwerp is geworden: aan het begin van zijn loopbaan kwamen er 5 tot 10 studenten opdagen voor de inleidende colleges over windenergie; nu zijn dat er ruim 200. In zijn speech noemde hij wind op zee als een van de pijlers van duurzame energievoorziening in 2050. Ook stelt hij dat de kosten van windenergie verder omlaag moeten en tegelijkertijd moet de waarde ervan voor de maatschappij omhoog.

‘Na een flinke aanloop nadert windenergie nu een omslagpunt: windparken op zee gaan elektriciteit produceren tegen prijzen die bijna concurrerend zijn met die van fossiel opgewekte elektriciteit’, stelt Van Kuik bij zijn afscheid. ‘Het groter worden van de windturbines en windparken, en de opgedane ervaring in eerdere projecten, maken deze daling van de kostprijs mogelijk. Het Energie Akkoord voorziet in een significante bijdrage van wind op zee voor de Nederlandse elektriciteitsvoorziening.’

Dit is nog maar het begin
Volgens Van Kuik is dit nog maar een begin: wind-op-zee heeft volgens hem de potentie om  een van de pijlers te worden van de duurzame energievoorziening van de Noordzee-landen in 2050. ‘De Nederlandse industrie, die nu al toonaangevend is voor de bouw van windparken op zee, en de Nederlandse onderzoeksinstellingen bereiden zich hierop voor in een groot samenwerkingsprogramma voor onderzoek en ontwikkeling.’

Loopbaan van Gijs van Kuik  
Gijs van Kuik studeerde in 1976 af in de luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Na zijn afstuderen kwam hij in dienst bij de nieuw opgezette windenergie-groep. Van Kuik promoveerde vervolgens aan de TU Eindhoven (1991), waarna hij bijna vijftien jaar werkzaam was in het bedrijfsleven. Hij keerde terug naar de TU Delft, waar hij onder meer wetenschappelijk directeur werd van DUWIND, een multidisciplinair onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met windenergie. Zijn onderzoek aan de universiteit had vooral betrekking op de ontwikkeling van rotortechnologie voor gebruik in windturbines.

Nieuwe Energieagenda 
De nieuwe Energieagenda die dezelfde dag werd gepresenteerd, laat zien dat het Kabinet net als Van Kuik belang hecht aan wind op zee en hier fors op in wil zetten: Jaarlijks moet er 1 GW aan vermogen bij, vanaf 2026 zonder subsidie.

Van Kuik kijkt in zijn rede ook vooruit naar de mogelijkheden en uitdagingen richting 2050
‘De kosten moeten verder naar beneden door meer ervaring op te doen maar ook door verder onderzoek naar bijvoorbeeld meteorologische verschijnselen op grote hoogte, nieuwe materialen voor de bladen, de regelbaarheid van het vermogen en de fundering van de ondersteuning in de zeebodem. Tegelijk moet de waarde van windenergie voor de maatschappij omhoog. Dit kan door een goede inpassing het elektriciteitsnet, waarbij onderlinge afstemming van nationale elektriciteitsmarkten zeker helpt, door rekening te houden met de ecologische waarden van de Noordzee, en door samen te werken met andere gebruikers van de Noordzee. Het produceren van synthetische brandstof door windcentrales ver op zee kan een belangrijke stap zetten naar de verduurzaming van scheepvaart en visserij.’

 

Related news

List of related news articles