Windkracht 11 van start

Tijdens de internationale winddag afgelopen 15 juni is Windkracht 11 van start gegaan. Bert de Vries, plaatsvervangend directeur-generaal van het Ministerie van Economische zaken Landbouw en Innovatie nam samen met Renske Peters Directeur Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het offshore wind statement in ontvangst. Met het statement riepen Stichting Energy Valley, Essent en NWEA namens de Nederlandse offshore windsector de overheid op om samen te werken om zodoende offshore windparken goedkoper te kunnen ontwikkelen en realiseren.

Meer… Nederlandse Wind Energie Associatie