Winnaars Waterinnovatieprijs 2016

Op 17 november werden ‘de Oscars van de watersector’ uitgereikt in de Rijtuigenloods in Amersfoort. De prijzen werden uitgereikt in 4 categorieën: ‘Waterveiligheid’, ‘Schoon water’, ‘Voldoende water’ en ‘Waterbewustzijn’. De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve projecten die toepasbaar zijn binnen de taken van de waterschappen. De jury onder leiding van Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft uit 160 inzendingen 4 winnaars gekozen op basis van hun omgevingsbewuste aanpak en het oog op duurzaamheid. 

De winnaars krijgen een innovatiemakelaar ter beschikking die in een traject van 9 maanden de behoefte en wensen van de winnaar faciliteert. Dit traject wordt aangeboden door de Unie van Waterschappen, STOWA, de Topsector Water en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water.

Winnaar Waterveiligheid: De diefdijklinie van waterschap Rivierenland, meer dan alleen een dijkversterking
Het project onderscheidde zich door de intensieve samenwerking tussen waterschap, provincies, Het Rijk en de bewoners. Door deze samenwerking werd niet alleen de dijk versterkt, maar werd ook de Hollandse Waterlinie opgeknapt en de verkeersveiligheid verbeterd.

Winnaar Schoon Water: Water besparen en hergebruiken door S.C.H.O.O.N. van hoogheemraadschap van Delfland
S.C.H.O.O.N. (Schoonmaken effluent en Hergebruik voor Oppervlaktewater Op Natuurlijke wijze). Dit project betreft de aanleg van een zoetwaterfabriek bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in Vlaar-dingen met aansluitend een “waterharmonica”. Het project kon op waardering van de jury rekenen, vanwege de ecologische en duurzame wijze waarop het zoetwatersysteem wordt versterkt door deze innovatieve toepassing.

Winnaar Voldoende Water: Proeftuin Achterover Wieringermeer van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
De Waterinnovatieprijs in de categorie ‘Voldoende water’ ging naar de proeftuin Achterover Wieringermeer van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In deze proeftuin experimenteren publieke en private partners op een boerderij van 20 hectare met nieuwe verdienmodellen op het gebied van zoet water, zoals zilte teelt, kweek van Chinese wolhandkrab en ichthyoponics (een combinatie tussen drijvende teelten en visteelt). Op deze manier wordt het kostbare zoete water van het IJsselmeer en het Markermeer beter benut.

Winnaar Waterbewustzijn: Battle of the Beach, een door meerdere waterschappen uitgevoerde lesmodule voor de basisschool
Uit de vele inzendingen voor de categorie ‘Waterbewustzijn’ ging de winst naar de Battle of the Beach, een door meerdere waterschappen uitgevoerde lesmodule voor de basisschool, waarbij kinderen de strijd tegen het water aangaan door zandkastelen te bouwen die bestand moeten zijn tegen de kracht van de zee.

Publieksprijs: ‘Zandsproeien bij dijkverbeterking Nauernasche Vaart’ van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Op het project ‘Zandsproeien bij dijkverbeterking Nauernasche Vaart’ van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is via waterinnovatieprijs.nl het meest gestemd, waardoor deze innovatie werd beloond met de Publieksprijs. Ruim vierduizend stemmen werden de afgelopen weken uitgebracht via de website. Dit was een record in de geschiedenis van de Waterinnovatieprijs. Het winnende project betreft een duurzame, minder schadelijke en belastende oplossing (zandsproeien) voor het versterken van de stabiliteit van een dijk.

Related news

List of related news articles