Winter School on Oil & Gas in Mozambique

Van 9 tot 18 juli vindt in Mozambique de Winter School on Oil & Gas plaats, een gezamenlijk initiatief van Universidade Eduardo Mondlane en de Universiteit Maastricht. De Winter School heeft een multidisciplinaire aanpak, waarbij de focus ligt op de opsporing en winning van olie en gas in Mozambique. Aan bod komen niet alleen gevolgen van de enorme gasvondst op de sociale en economische ontwikkeling, ook de ontwikkeling van het menselijk kapitaal en het juridische kader vormen een programma-onderdeel.De Winter School richt zich op wetenschappelijk personeel en studenten, overheidsinstellingen, NGO’s en lokale industrieen.

Medewerkers van de Universiteit Maastricht (Faculty of Psychology and Neurosciences, ICIS, Maastricht Science Programme), TU Delft, Clingendael, Nederlandse offshore en onshore industrie en deskundigen uit Mozambique, Zuid-Afrika en Nederland leveren een bijdrage aan het programma.

Meer… Nuffic