Wrak Baltic Ace: grote delen geborgen

Op 31 augustus zijn alle grote delen van het in de Noordzee gezonken autotransportschip Baltic Ace geborgen. De oorspronkelijke doorgang voor schepen is weer hersteld. De berging gaat nu de laatste fase in. Hierbij worden de achtergebleven autodekken en auto’s opgeruimd. Naar verwachting is de zeebodem eind dit jaar weer schoon en toegankelijk voor de 16.000 schepen die jaarlijks naar Rotterdam varen.

In totaal is nu ruim 10.000 ton geborgen. Dit is circa 75% van het wrak en haar lading. Om zeker te zijn dat de zeebodem helemaal schoon opgeleverd wordt, zullen er scans van de zeebodem worden gemaakt. Ook volgt er nog een laatste bodeminspectie door duikers.

Achtergrond
Op 5 december 2012 vond op de Noordzee een aanvaring plaats tussen autocarrier Baltic Aceen containerschip Corvus J op ongeveer 65 kilometer van Goeree-Overflakkee. De Baltic Ace zonk direct. Van de 24 bemanningsleden overleefden 13 het ongeluk. Het wrak ligt midden in een van de drukst bevaren internationale scheepvaartroutes van de Noordzee en hinderde een vlotte en veilige doorvaart richting de Rotterdamse haven. Ook vormden de ruim 1400 auto’s en de aanwezige olie een bedreiging voor het milieu. Het wrak wordt daarom in zijn geheel geborgen.

Meer… Rijkswaterstaat