Zeecontainers gecertificeerd wegen bij APM Terminals

  • binnenland

APM Terminals Rotterdam en Maasvlakte II bieden een gecertificeerde weegoplossing voor zeecontainers aan. De weegservice op beide terminals verzekert verladers en expediteurs ervan dat containers waarvan het Verified Gross Mass Weight Certificate Requirement (VGM) niet beschikbaar is bij het inleveren op de terminal, geen onnodige vertragingen met zich mee zal brengen.

Met ingang van 1 juli 2016 wordt de aanpassing van het Safety of Life at Sea Convention (SOLAS) verdrag van kracht. De verlader is vanaf dan verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste massa van de container voordat deze aan boord van een zeeschip geladen mag worden.

De terminal systemen van APM Terminals Rotterdam en Maasvlakte II zijn aangepast zodat rederijen VGM informatie in EDI berichten kunnen verstrekken aan de terminal. In naleving van de regelgeving zal APM Terminals vanaf 1 juli geen exportcontainers laden voor welke geen VGM is verstrekt.

Via de website www.vgmrotterdam.nl kan men een VGM aanvraag voor het wegen indienen. Het door de terminals gebruikte weegtoestel voldoet aan de wettelijke eisen die zijn voorgeschreven door Europese- en Nederlandse regelgeving inzake meetinstrumenten

Related news

List of related news articles