Zeeland Seaports komt met mooie winstcijfers

Zeeland Seaports behaalde in 2015 een operationeel resultaat van 18 mln. euro op een omzet van  ca. 53 miljoen euro. Dit is een verbetering met 8 mln. euro ten opzichte van 2014. Het netto resultaat bedroeg uiteindelijk 8 mln euro. Er werd ook circa 40 hectare grond uitgegeven. De zeegebonden overslag daalde met ruim 5%.  

Het operationeel resultaat (bedrijfsresultaat inclusief resultaat deelnemingen) verbeterde met circa 7 mln euro. Daarmee kwam het operationeel resultaat uit op bijna 18 mln euro. Het nettoresultaat bedroeg na betaling van rente uiteindelijk 8 mln euro. Een positieve operationele cashflow maakte een aflossing van de leningslast met 23 mln. euro mogelijk.

CFO Jeroen Rasenberg zegt over deze cijfers: “Voor het eerst sinds de verzelfstandiging van Zeeland Seaports in 2011 maakt het bedrijf winst. Deze zwarte cijfers stellen ons in staat om belangrijke en toekomstgerichte investeringen in de haven te doen die de aantrekkelijkheid van de haven voor bedrijven zal verhogen.”

De zeegebonden overslag bij bedrijven in de haven daalde met ruim 5% tot 33 miljoen ton. Voornaamste redenen waren de onverwacht vroegere sluiting van de EPZ-kolencentrale, de ongekend lage energie- en olieprijzen en enkele langdurige onderhoudstops bij bedrijven in de haven. Opvallend was de groei in breakbulk van ruim 25%.

Het aantal zeeschepen dat de Zeeuwse bezocht steeg met ruim 5%, wat wijst op de toenemende hub-functie van Zeeland Seaports. De overslag in de binnenvaart steeg licht met 1% tot bijna 32 miljoen ton. Het aantal binnenvaartschepen dat de haven aandeed groeide zelfs met 11%.

In totaal werd door Zeeland Seaports in 2015 40 hectare grond in erfpacht uitgegeven tegen marktconforme voorwaarden. In het nieuwe Strategisch Masterplan wordt uitgegaan van een uitgifte van gemiddeld 20 hectare per jaar.

CEO Jan Lagasse over de uitgiftecijfers: “Er is in 2015 twee keer meer grond uitgegeven dan gepland. Een goede ontwikkeling, juist omdat de uitgifte van grond een vooraankondiging is voor een belangrijke toename van de bedrijfsactiviteiten en werkgelegenheid in en om de haven.”