Zeeland Seaports uit de rode cijfers

Het financieel resultaat van havenbedrijf Zeeland Seaports verbeterde in 2014 sterk. Hieraan ten grondslag lag een kostenbesparingsplan dat in de tweede helft van het jaar is opgestart. De zeegebonden overslag bij de bedrijven in de haven steeg met ruim 6%. In bijna alle segmenten was duidelijke groei zichtbaar.

Forse verbetering financiële resultaten
Het operationeel resultaat van Zeeland Seaports verbeterde ten opzicht van 2013 met circa 14 miljoen euro en bedroeg 11 miljoen euro. Dit resultaat werd bereikt ondanks forse eenmalige lasten en is grotendeels te danken aan een fors kostenbesparingsprogramma dat in de tweede helft van 2014 werd opgestart.

Door de nog steeds forse rentelasten die Zeeland Seaports met zich meedraagt, is er uiteindelijk echter sprake van een nulresultaat. Een positieve operationele cashflow maakt een aflossing van de leningslast met 8 miljoen euro mogelijk.

CFO Jeroen Rasenberg omschrijft de resultaten als: “Een duidelijk beter beeld dan voorgaande jaren. Met deze cijfers is een einde gemaakt aan een jarenlange serie van stevige verliezen.”

Sterk jaar voor zeeoverslag
De zeegebonden overslag bij bedrijven steeg met ruim 6% flink tot meer dan 35 miljoen ton. In alle segmenten met uitzondering van stukgoed was duidelijke groei zichtbaar, zowel in de export als in de import van goederen.

De grootste en belangrijkste goederenstromen voor de Zeeuwse haven, droge bulk en natte bulk, stegen daarbij met respectievelijk 5% en 13%. Hiermee presteerde de Zeeuwse haven beter dan omliggende havens.

CEO Jan Lagasse over de overslagcijfers: “Wij rapporteren nu weliswaar deze mooie overslagcijfers, maar de bedrijven in de haven zijn er primair verantwoordelijk voor. Ik ben onder de indruk van hun flexibiliteit en ondernemerschap in de laagconjunctuur van de afgelopen jaren.”

Meer… Zeeland Seaports

Related news

List of related news articles