Zeeland Seaports wil hogere tarieven

Zeeland Seaports stelt een prijsverhoging voor van 2 procent voor de zeevaart, binnenvaart en precario vanaf begin volgend jaar. Daarnaast worden de tarieven in de havens van Terneuzen en Vlissingen gelijkgetrokken.

Bron: Nieuwsblad Transport, 13-12-2006;