Zeeland Seaports ziet voorzichtige groei over het eerste halfjaar

 

Zeeland Seaports1

In het eerste halfjaar van 2014 bedroeg de zee-overslag bij Zeeland Seaports 17,3 miljoen ton. Dit is een stijging van ca. 3% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013. Met name toegenomen exportcijfers in de natte bulk zorgden voor de beste halfjaarcijfers sinds drie jaar. Opvallend was een stevige toename van de export met 19% in zowat alle goederenstromen.

De grootste goederenstroom in de haven, natte bulk, groeide flink met 15,4%. De stijging komt vooral door de sterke toename van de overslag van chemische producten, mede veroorzaakt door uitbreiding van de tankopslagcapaciteit bij specialisten in de haven, en door groei in de boord-boord overslag.

Droge bulk kende een kleine daling in de overslagcijfers van ca. 1,5% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013. De daling betreft vooral overslag van ruwe mineralen/bouwmaterialen. Overslag van vaste brandstoffen en meststoffen laat daarentegen een stijging zien.

De overslag van general cargo is afgenomen met ca. 9%. RoRo en containers kennen een behoorlijke stijging maar zijn relatief bescheiden segmenten voor de Zeeuwse havens.

In het eerste halfjaar van 2014 viel een forse stijging van de export te noteren, maar werd een daling van ca. 3,5% in de import zichtbaar. De stijging van de export is zichtbaar in zowat alle goederensoorten.

Zeeland Seaports doet geen voorspellingen over de overslag in het tweede halfjaar. Niet alleen is het economisch herstel nog zeer fragiel, maar ook de impact van sanctiemaatregelen tegen en door Rusland blijven een onbekende. Desondanks kunnen we voor dit moment positieve ontwikkelingen aangeven over de positie van de Zeeuwse havens als belangrijke uitvalsbasis voor het plaatsen van funderingen van windturbines op de Noordzee. Ook kan de langverwachte komst van een logistiek bedrijf naar de Axelse vlakte worden gemeld en zien we kansen in de congestievrije en snelle achterlandverbindingen die de Zeeuwse zeehavens bieden.

Meer… Zeeland Seaports