Zeeuwse oplossing voor berging van bagger

De provincie, de waterschappen, Zeeland Seaports en de gemeenten hebben gezamenlijk oplossingen gevonden voor de slibproblematiek in zuidwest-Nederland op de middellange termijn.

Bron: BN DeStem, 06-02-2007;