Zeevaart profiteert niet mee van maritieme opleving

De ontwikkelingen in de zeevaart zijn teleurstellend. Door bedrijfsovernames en afnemende aantrekkelijkheid van Nederland als scheepvaartland trekt deze sector onvoldoende profijt van de gunstige internationale vervoersmarkt. Dat valt op te maken uit een onderzoek, dat in opdracht van Nederland Maritiem is gedaan naar het reilen en zeilen van de maritieme bedrijven over 2006.

Bron: AD.nl, 13-12-2006;