Zeevaartscholen doen mee met onderzoeksproject NHL

De Hogere Zeevaartschool, Rotterdam Mainport Universtity heeft zich ook aangesloten bij het Port State Control onderzoek. Het project Port State Control, dat nu een jaar loopt,  moet zorgen dat Nederlandse schepen minder vaak worden aangehouden. Vanaf begin 2015 werkt het lectoraat Maritieme Innovatie Technieken (MIT) van NHL Hogeschool samen met het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) van de NHL en de andere Nederlandse zeevaartscholen aan het project. Een samenwerking met alle hogere zeevaartscholen is een enorme stap vooruit.

De wereldwijde scheepvaart is gehouden aan internationale regels en normen die door de International Maritime Organisation ontwikkeld zijn. Port State Control controleert de naleving van de regels. Schepen die niet voldoen aan de regels, worden aan de ketting gelegd. Sinds 2012 worden er significant meer schepen aangehouden die onder Nederlandse vlag varen. Een ongewenste situatie, omdat de internationale reputatie, en daarmee de concurrentiepositie, van de Nederlandse scheepvaart op het spel staat.

Project Port State Control
Om het aantal aanhoudingen van Nederlandse schepen terug te dringen, namen verschillende partijen het initiatief tot het project Port State Control: Maritiem Instituut Willem Barentsz van de NHL, Hogere Zeevaartschool Amsterdam, Maritiem Instituut de Ruyter in Vlissingen, rederij Wagenborg, kapitein-eigenaars die namens Wagenborg varen, IG-Advies uit Haren en het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken van NHL Hogeschool. Het project loopt tot eind 2016 en heeft als doel kennis over IMO-regelgeving te ontwikkelen, te delen en te implementeren via een tool. In die tool moeten alle aspecten van de controlepraktijk worden meegenomen zodat mkb-reders en kapiteins beter in staat zijn regelgeving na te leven. Studenten hebben ook een rol in dit project, het project levert dus ook een bijdrage aan het onderwijs.

Rotterdam Mainport Universtity 
Het lectoraat MIT van de NHL is verheugd over de samenwerking met de Rotterdam Mainport Universtity. Joop Splinter, lector MIT: “Het probleem rond Port State Control lijkt na komend jaar  door alle gemeenschappelijke inspanningen van o.a. IL&T, redersvereniging  en hogere zeevaartscholen binnenkort verleden tijd.”  De NHL hoopt ook  in de toekomst met  vloot breed onderzoek gezamenlijk op te trekken.