Zeevaartschool te klein

Studenten van zeevaartschool Willem Barentz op Terschelling slapen noodgedwongen bij elkaar op de kamer . Het groeiend aantal leerlingen zorgt voor huisvestingsproblemen. Geld voor uitbreiding is er niet. De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil dat het rijk de buidel trekt.

Bron: Leeuwarder Courant, 23-11-2008;