Zeevarenden wereldwijd in het zonnetje gezet

Dagvandezeevaarder

Zeevarenden van over de hele wereld worden woensdag 25 juni in het zonnetje gezet tijdens de ’Day of the Seafarer’. Dit is een initiatief van de International Maritime Organisation (IMO) om aandacht te vragen voor de ruim 1,5 miljoen zeevarenden die nu ergens ter wereld op zee aan het werk zijn.

Het thema van de internationale dag is “Seafarers Brought me…” Hiermee wil de IMO mensen bewust maken van de aard en diversiteit van goederen die over zee naar de consument worden vervoerd. De bewustwordingscampagne verloopt met name via sociale media. Zeevarenden worden aangemoedigd om foto’s van hun werk te delen via Facebook en twitter, het publiek gevraagd om op een ’virtual wall’ te melden welke goederen zij van ’over zee’ hebben ontvangen via https://dayoftheseafarer2014.imo.org.

Het thema van de ‘Day of the Seafarer’ wordt uiteraard ook door netwerkorganisatie Nederland Maritiem Land ondersteund. Deze organisatie brengt niet alleen aanstaande woensdag, maar gedurende het hele jaar de maritieme sector onder de aandacht. Speciaal voor deze gelegenheid heeft zij twee ‘Young Maritime Representatives’, die het jonge boegbeeld van de sector vormen.

Nederland Maritiem Land wil de ‘Day of the Seafarer’ aangrijpen om extra onder de aandacht te brengen dat zij op zoek is naar twee nieuwe jongerenambassadeurs, die het komende studiejaar boegbeeld van de maritieme sector willen zijn. Deze ‘Young Maritime Representatives’ (YMR) hebben als taak om andere jongeren op een laagdrempelige manier inzicht te geven in de mogelijkheden binnen hun sector.

Het maritieme cluster biedt volgens de laatste cijfers werk aan ongeveer 200.000 personen. Daarmee vormen de werknemers van het cluster 2% van de totale werkgelegenheid in Nederland. Scholieren kunnen hier aan het werk komen via opleidingen op diverse niveaus, variërend van Regionale Opleidingscentra, Middelbare- en Hogere Beroepsopleidingen tot Universitaire opleidingen. Voor hen ligt een mooie carrière in het verschiet binnen de sector, waar nog steeds veel behoefte is aan jonge instromers.

Meer informatie over de verkiezing van de nieuwe YMR en de Day of the Seafarer is te vinden via www.maritimebyholland.nl, de jongerensite van Nederland Maritiem Land.