Zeevrachtenmarkt: Congestie ondersteunt vrachtprijs

De congestie in havens in Brazilië, China, India en vooral Australië speelt een belangrijke rol in de markt van de droge bulkers. Meer dan 10%, ruim 10 miljoen dwt, van de droge bulkervloot is erbij betrokken. Ruim twee maanden geleden bedoeg dat zelfs bijna 12 miljoen dwt. Vooral capesizers zijn bij de congesties betrokken, de panamaxen ook wel maar in mindere mate. Zonder congesties zouden de huren en vrachten voor de capesizers hoogst waarschijnlijk lager zijn.

Bron: Schuttevaer, 23-06-2010;