Zeevrachtenmarkt: Nieuwbouw drukt vrachtprijzen

De vrachten in de droge-ladingmarkt blijven dalen, vooral voor de capesizers zijn het moeilijke tijden. Het eigen-schuld-dikke-bultgehalte is echter hoog. Terwijl er al capesizers worden opgelegd, blijven de nieuwbouwschepen in de vaart komen. Het opleggen van capesizers is sinds 2008 niet meer voorgekomen. Er wordt wel op gewezen dat China al sinds vier maanden minder ijzererts invoert, maar de overcapaciteit is iets wat de reders zelf veroorzaken.

Bron: Schuttevaer, 21-07-2010;