Zuinig baggerwerk aan Scheepstimmerdijk

Over de helft van de lengte van de damwand langs de Scheepstimmerdijk in Zierikzee is minder diep gebaggerd dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat was nodig om binnen het budget te blijven. De aanpassing van het baggerwerk heeft geen consequenties voor de plaatsing van de voorhangwand die de stalen damwand moeten camoufleren.

Bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 10-06-2006;