Zwavelarme brandstof voor schepen Rotterdam

Een aantal Rotterdamse maritieme dienstverleners, zowel overheden als particulier, wil ‘binnen afzienbare tijd’ overgaan op zwavelarme brandstof voor hun schepen. Het gaat daarbij om EN 590, vrachtwagendiesel met minder dan 10 ppm (parts per million) zwavel.

Bron: Nieuwsblad Transport, 15-03-2007;