Zwavelexperts gezamenlijke aanpak zwaveluitstoot

Vertegenwoordigers van 12 Europese landen, Rusland en Canada hebben op 30 september en 1 oktober in Nederland met elkaar gepraat over aanpak van de uitstoot van zwavel door de scheepvaart. Gastheer van bijeenkomst was de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In de bijeenkomst stond de harmonisering van de aanpak van zwaveluitstoot door de verschillende instanties centraal. Harmonisatie van de handhaving door samenwerkende landen is nodig om oneerlijke concurrentie te voorkomen en de naleving te bevorderen.

Tijdens de twee dagen hebben de landen afgesproken om te komen tot een geharmoniseerd systeem van toezicht en handhaving binnen het SECA-gebied (het gebied bij de Baltische Zee, de Noordzee tot en met het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk) met daarbij een zo effectief mogelijke inzet van mens en middelen. De landen hebben o.a. gesproken over de uitwisseling van data over schepen die de regels overtreden en over de uitwisseling van ervaringen in het gebruik van remote sensing (bijvoorbeeld drones of snuffelpalen), de ontwikkeling van rekenmodellen voor controle van brandstoflogboeken, het instellen van een geharmoniseerd systeem van sanctioneren en de inrichting van een inspectiedatasysteem. De workshops zijn een vervolg op een eerdere bijeenkomst met dezelfde partijen in Denemarken in februari 2015.

De komende maanden zullen de inspecties van de SECA-landen de concrete voorstellen verder gaan uitwerken tot een internationaal SECA-inspectieplan voor handhaving van de zwavelrichtlijn voor de komende 5 jaar.

Zwavelrichtlijn 
Per 1 januari 2015 mogen schepen varend op de Noordzee, het Kanaal en de Oostzee niet meer dan 0,1 % aan zwavel in hun brandstof hebben. Dit betekent dat men of op zwavelarme brandstof of op een alternatieve brandstof zoals LNG moet gaan varen of een scrubber installeren waarmee wel op zware stookolie kan worden gevaren. In Nederland houdt de ILT toezicht op de naleving van de regels door de scheepvaart.

Meer… Inspectie Leefomgeving en Transport