Atsma, pak illegale handel in giftige stookolie aan!

D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven wil dat staatssecretaris Atsma (I&M, CDA) de illegale bijstook van chemisch restafval in stookolie aanpakt.

Mammoettankers gebruiken stookolie als brandstof, die vaak vermengd is met giftige stoffen als benzeen, lood of chloor. Dit zorgt voor milieu- en gezondheidsrisico’s. Tegelijk is er weinig regelgeving die illegale bijmenging tegengaat. De sociaal-liberaal wil dat er een zwarte lijst komt met stoffen die niet met de olie mogen worden verstookt. Bovendien moet Atsma de oliestromen beter in de gaten houden en pleiten voor strengere internationale milieuregels. Duidelijke regels belonen de bedrijven die het goed doen, geven reders meer garanties op de kwaliteit van de brandstof en sluiten de deur in de grootschalige georganiseerde milieucriminaliteit.

Meer… D66