Door het warme weer neemt waterkwaliteit verder af

De Provincies herhalen de op oproep van Rijkswaterstaat en de waterschappen om alleen te gaan zwemmen op officiële zwemlocaties waar de waterkwaliteit goed genoeg is. Door de langdurige droogte en warmte verslechtert de waterkwaliteit op sommige plekken; vooral in stilstaande kleine wateren.

Het advies is om alleen een verfrissende duik te nemen bij officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Dit advies geldt zowel voor mens als eventueel toegelaten dieren. Gebruik ogen en neus voordat u of uw dier in contact komen met oppervlaktewater.

Alle aangewezen zwemwaterlocaties worden in de gaten gehouden door Rijkswaterstaat, waterschappen en Provincies en zijn terug te vinden op www.zwemwater.nl. Hier vindt u ook informatie over de actuele zwemwaterkwaliteit.