Grote olieverontreiniging bij Workum

olielozing_workum

Inspecteurs van Wetterskip Fryslân hebben een grote olieverontreiniging in de grachten van Workum aangetroffen. Het gaat om een illegale lozing van dieselolie en smeerolie, dat zich over enkele kilometers heeft verspreid. Er zijn maatregelen getroffen om verdere verspreiding te voorkomen. Van de dader ontbreekt elk spoor.

Meer… Wetterskip Fryslân