Ameland lokt vis uit zee met gezuiverd rioolwater

Gezuiverd rioolwater gaat op Ameland gebruikt worden om de stand van bedreigde vissoorten als paling en de driedoornige stekelbaars te verbeteren. Via buizen onder de dijk moeten vissen straks uit de Waddenzee het eiland ‘opzwemmen’ naar het voor hen aantrekkelijke gezuiverde afvalwater. Dat meldt de website Waddenzee.nl.

Het rioolwater van het eiland wordt nu nog na zuivering in de Waddenzee geloosd. In de zomer gaat het om ongeveer 3000 kubieke meter per dag. Volgende maand presenteert Wetterskip Fryslân een plan om dat water in te zetten ten behoeve van de visstand.

Bron: engineering360, 14-09-2007;