Begrotingsbeleid scheepvaart is ‘idioot’

Het begrotingsbeleid van het kabinet op het gebied van scheepvaart is ‘idioot’. Dat vindt Tineke Netelenbos, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. ‘We zijn van plaats 1 in de jaren ’90 gekelderd naar nummer 7. Er is slechts € 4,5 miljoen nodig om fiscale maatregelen te nemen, die het voor rederijen aantrekkelijker maken onder Nederlandse vlag te varen. Er wordt onnodig lang gediscussieerd over de dekking van dit bedrag. Het gaat om peanuts.’

Bron: Nieuwsblad Transport, 02-12-2008;