Navingo Career

Jouw vernieuwde platform voor vacatures en nieuws uit de sector.

Brug Schuilenburg Prinses Margrietkanaal ernstig beschadigd na aanvaring

Brug Schuilenburg is door de aanvaring van dinsdagavond ernstig beschadigd. De brug (Skulenboarch) over het Prinses Margrietkanaal, tussen Jistrum en Hoogzand, werd dinsdagavond rond 19:00 uur door een binnenvaartschip aangevaren. Rijkswaterstaat inventariseert op dit moment de precieze omvang van de schade en onderzoekt welke maatregelen moeten worden genomen om de brug weer in gebruik te kunnen nemen. Rijkswaterstaat heeft dinsdagnacht het Prinses Margrietkanaal weer vrijgeven voor het scheepvaartverkeer. De brug blijft naar verwachting voor langere tijd buiten bedrijf en openstaan waardoor het wegverkeer tussen Jistrum en Hoogzand is gestremd. 

Er is een omleidingsroute via brug Kootstertille ingesteld. Rijkswaterstaat informeert de omgeving over de stremming en stemt af hoe de eventuele overlast tot een minimum kan worden beperkt.

Draaimechanisme ernstig beschadigd
Het draaimechanisme van de brug is door de aanvaring ernstig beschadigd. Een aantal tanden uit de draaikrans is afgebroken waardoor de brug niet meer kan draaien. Ook de oplegging, de plek waar de brug op het wegdek aansluit, is ernstig beschadigd.

Het Prinses Margrietkanaal maakt onderdeel uit van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en is één van de belangrijkste waterwegen van ons land. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van de vaarweg.