D66 voor gaswinning in Waddenzee

HILVERSUM – D66 geeft zijn verzet tegen gaswinning in de Waddenzee op. Fractieleider Dittrich zei dat gisteren in Twee Vandaag. D66 was tot dusver fel tegen gaswinning in de Waddenzee, maar de fractie is na bezoeken aan het gebied en gesprekken met deskundigen en de Waddenvereniging tot de conclusie gekomen dat gasboringen wel verantwoord zijn. Tijdens een D66-congres in februari had Dittrich zijn achterban al opgeroepen om “genuanceerd” te denken over de kwestie.

Bron: SP!TS, 11-05-2004;