Eerste resultaten onderzoek waterkwaliteit na brand Shell Moerdijk

  • binnenland

Waterschap Hollandse Delta heeft woensdag 4 juni watermonsters genomen op acht locaties in de Hoeksche Waard en Zwijndrecht en op de rioolwaterzuiveringen in Strijen en Zwijndrecht. De monsters zijn onderzocht op de aanwezigheid van schadelijke stoffen.

In het aangevoerde rioolwater op de zuivering in Zwijndrecht is een minimale hoeveelheid ethylbenzeen aangetroffen. De concentratie van 0,61 microgram per liter ligt zeer ver onder de norm voor oppervlaktewater van 370 microgram per liter. Er zijn geen vergelijkende gegevens uit het verleden bekend om een mogelijke relatie te leggen met de brand bij Shell. In het geloosde afvalwater vanuit de zuiveringsinstallaties wordt de stof niet meer aangetroffen; deze is in het zuiveringsproces verwijderd. De resultaten over metingen naar zware metalen zijn nog niet bekend.

Meer… Waterschap Hollandse Delta

Related news

List of related news articles