Geknoei met stookolie Europees aanpakken

“De EU moet voorkomen dat er geknoeid wordt met stookolie, de brandstof voor zeeschepen. Dat kan door een zwarte lijst te maken van gevaarlijke stoffen die niet in stookolie mogen voorkomen”.

Dat concludeerde Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) na het bijwonen van de handhavingactie “Waakzaam Milieu” georganiseerd door het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). Bij de Kreekraksluizen in Zeeland voerde het KLPD controles uit op binnenvaartschepen die stookolie als lading vervoeren.

Meer… Christen Unie