Mest bepaalt fauna in Waddenzee

Meststoffen zijn de belangrijkste oorzaak voor de veranderingen de afgelopen decennia in de soortensamenstelling van algen, bodemdieren en wadvogels in de Waddenzee. Ook klimaatverandering en de intensieve mossel- en kokkelvisserij zijn van invloed.

Bron: Visserijnieuws.punt.nl, 26-02-2007;