Nog steeds tienduizenden bruinvissen in de Noordzee

In 2015 leek het erop dat er minder bruinvissen waren vanaf het land gezien. Vliegtuigtellingen door IMARES lieten het tegendeel zien dat er ruim 40.000 bruinvissen op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) aanwezig waren. Omdat er aan de kust minder bruinvissen gezien waren (zowel levend waargenomen als gestrande exemplaren), vreesden sommigen al dat bruinvissen zich terugtrekken uit Nederlandse wateren. 

Meer… Wageningen UR