Noordzee Club en het Watersportverbond reiken jaarprijzen uit

Op donderdag 11 december jl. zijn de jaarlijkse prijzen van de Noordzee Club en het Watersportverbond uitgereikt. De uitreikingen vonden plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst in sociëteit “De Maas” in Rotterdam en werd goed bezocht.

Per klasse zijn de volgende prijzen uitgereikt:
• IRC1 Witte Raaf prijs en de Verbondsbezem: Koen Lockefeer
• IRC 2 Noordzee beker en de Verbondsbezem: Ad van Wijngaarden
• ORC Club 1 Harry van Beuningen prijs: Hans Tak
• ORC Club 2 Houtrust beker: Nico Brabers
• ORC Club 3 Noord Hinder beker: Frits van Dijk
• ORC Club 4 Scheveningen prijs: Cock Baas
• ORC Club 5 Maas prijs: Ben Hoefsloot
• Prins Hendrik der Nederlanden prijs: Leo Eggink

Bron: Watersportverbond, 17-12-2008;