Ongerustheid na aanvaring Westerschelde

Schippers worden steeds zenuwachtiger om hun schip over het Volkerak te sturen. Vooral het nauw van Bath, een smalle vaargeul, is berucht. Woensdag raakten twee schepen op dat deel van de Westerschelde met elkaar in aanvaring en een kleine maand geleden raakte het containerschip Pelican 1 hier zwaar beschadigd.

Bron: rijnmond.nl, 15-08-2003;