Overstromingsgevaar blijft aanwezig in Limburg

Vandaag heeft Rijkswaterstaat hun werk opgeleverd in de Zandmaas tussen Roosteren en Den Bosch om Limburg te beschermen tegen hoogwater. De rivierbedding is verdiept en verbreed, er zijn 3 hoogwatergeulen aangelegd en er is een gebied aangelegd om rivierwater tijdelijk op te kunnen vangen als dat nodig is. Limburgers geven hun waterveiligheid een 8,1 op dit moment maar dat is onterecht zegt Eric Smulders van Rijkswaterstaat. 

“De laatste grote overstroming was zo’n 20 jaar geleden. De Limburgers zijn verder gegaan met hun leven en dankzij Maaswerken zijn de Limburgers beter beschermd. Een overstroming is echter helaas nooit uit te sluiten”, aldus Eric Smulders, projectmanager Grensmaas/Zandmaas van het programma Maaswerken. “Driekwart vindt dat er de komende 50 jaar nieuwe maatregelen tegen overstromingen genomen moeten worden. En de helft wil dat er in Nederland meer belastinggeld besteed wordt aan waterveiligheid”

Slechts 21% van de bewoners heeft zelf maatregelen getroffen  
Maar liefst 80% van de bewoners van Limburg heeft weleens een overstroming meegemaakt maar slechts 21%  heeft aanpassingen aan hun eigen huis gedaan met het oog op toekomstige overstromingen. Zoals geen vaste vloerbedekking, geen elektrische apparaten in de kelder maar op een verhoogde vloer, wonen op eerste etage, het hoger plaatsen van stopcontacten en het aanschaffen van een pomp.

“80% is niet van plan zelf aanpassingen te doen aan de eigen woning om beter beschermd te zijn bij overstromingen. Ook is 93% van de respondenten helemaal niet bezig met het risico op overstromingen. Hierin schuilt een gevaar. Mensen moeten alert blijven: de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en we krijgen steeds meer te maken met heftige regen en hogere rivierwaterstanden” aldus Eric Smulders.