Rijkswaterstaat controleert diepgang schepen bij Prinses Beatrixsluis Nieuwegein

Rijkswaterstaat voert de komende periode controles uit op de diepgang van schepen bij de Prinses Beatrixsluis. Een te diep liggend schip kan schade aan de bodem en onverwachte stremming van de sluis veroorzaken. Tijdens de controle informeert Rijkswaterstaat de schipper ook over de problematiek.

De controles
Rijkswaterstaat controleert de komende maanden in beide richtingen op meerdere momenten de schepen. Tijdens de komende stremming bij de deurwisseling van 16 t/m 22 maart vinden de eerste controles plaats.
Doel van de actie is vooral het informeren en schippers bewust maken van de, ook voor hen, vervelende gevolgen die het varen met teveel diepgang kan hebben. Zij krijgen bij de controle uitleg en een informatieflyer. In het uiterste geval kan Rijkswaterstaat een schip stilleggen.
De controles zijn een onderdeel van het Handhavingsplan 2013 van Rijkswaterstaat. Tijdens de controles wordt ook de meetbrief van het schip gecontroleerd.

Teveel diepgang geeft schade
Een schip mag de Prinses Beatrixsluis passeren met een diepgang van maximaal 3,50 meter. Meer diepgang kan schade aan de bodem veroorzaken. Het voorkomen hiervan is bij de Prinses Beatrixsluis extra belangrijk, omdat er aan de Lekzijde (buitenzijde) sprake is van losliggende stenen. Bij het in- en uitvaren ontstaan sterke stromingen en wervelingen waardoor stenen mogelijk worden losgewoeld. Teveel diepgang versterkt dit effect. Hierdoor komen met enige regelmaat stenen onder de sluisdeur terecht, met telkens scha­de aan de sluisdeur en een onverwachte stremming als gevolg.

Betrouwbare reistijd
Als schippers zich aan de toegestane regels houden dan levert dit minder vaak onverwachte stremming op. Dit heeft als voordelen: een betrouwbare reistijd en besparing van brandstofkosten voor zichzelf en de collega-schippers.

Meer… Rijkswaterstaat