Rijkswaterstaat organiseert themadag archeologie

Botten van dieren uit de ijstijd, een bronzen speerpunt, resten van oude waterputten en boerderijen met bijgebouwen. Dat zijn de resultaten van het archeologisch onderzoek tussen Rosmalen en Empel dat gedaan is tijdens de aanleg van het toekomstig Máximakanaal. Rijkswaterstaat organiseert daarom een speciale themadag die in het teken staat van deze archeologische vondsten. Er zijn diverse presentaties over de opgravingen en de resultaten. De belangrijkste vondsten worden in vitrines tentoongesteld. Rijkswaterstaat nodigt geïnteresseerden van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Themadag archeologie
Datum: zaterdag 2 november
Locatie: informatiecentrum Zuid-Willemsvaart, Kloosterstraat 4 Rosmalen
Tijdstip: van 10.00 tot 15.00 uur
Tijden presentaties: 10.30 uur, 11.30 uur en 14.00 uur

Aanmelden voor de presentaties is noodzakelijk en kan via: [email protected]. Het informatiecentrum is de hele dag door gewoon te bezoeken.

Tweeënhalf jaar onderzoek
De afgelopen tweeënhalf jaar is op meerdere locaties binnen het tracé van het toekomstig Máximakanaal archeologisch onderzoek uitgevoerd. De laatste opgravingen vonden plaats in het gebied tussen Rosmalen en Empel, ter hoogte van de Heinis, de Empelsedijk en de Koornwaard. Bij de Heinis is een boerenerf te voorschijn gekomen dat laat zien hoe men in een ver verleden omging met landbouw. Er zijn diverse waterputten, muren van een boerderij en enkele bijgebouwen tevoorschijn gekomen. Ook is duidelijk te zien hoe de bewoners zorgden dat zij veilig konden wonen aan de rand van de Maas. Het onderzoek aan de Empelsedijk heeft nieuwe informatie gegeven over de historie van de aanleg van de dijk sinds de 14e eeuw. Uit de Koornwaard kwamen diverse botten van dieren die leefden in de laatste ijstijd ruim 12.000 jaar geleden.

Bronzen speerpunt
Het doorgraven van de eeuwenoude dijk bij Empel was één van de hoogtepunten in het archeologisch onderzoek. Zelden tot nooit bestaat de kans om in en onder een historisch belangrijke dijk te graven en te zoeken naar sporen van het verleden. Zo is onder de dijk een bronzen speerpunt aangetroffen. Het is een puntgaaf exemplaar waarvan de snede nog scherp is. De eerste datering wordt geschat op de late bronstijd. Het gaat om de periode tussen 1100 en 800 voor Christus. De speerpunt is voorzichtig schoongemaakt. Daarbij zijn in de schacht houtresten gevonden waardoor deze vondst de komende weken nog exacter kan worden gedateerd.

Omlegging Zuid-Willemsvaart: Brabant beter bereikbaar over water
In opdracht van Rijkswaterstaat legt WillemsUnie ten oosten van ‘s-Hertogenbosch een nieuw kanaal aan met een lengte van negen kilometer. De aftakking begint bij Den Dungen en loopt via Rosmalen en natuurgebied De Koornwaard richting de Maas. Twee nieuwe sluizen (sluis Hintham en sluis Empel) overbruggen het verschil in waterniveau. Daarnaast worden er 8 bruggen aangelegd over het toekomstig kanaal. Met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart werkt Rijkswaterstaat aan een beter bereikbaar Brabant over water. Eind 2014 kunnen schepen met maximaal drie lagen containers vanaf de Maas naar de containerterminal in Veghel varen. Daarmee verbetert ook de leefbaarheid in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Openstaande bruggen met rijen wachtende auto’s behoren dan tot het verleden.

Meer… Rijkswaterstaat