Scheepvaart langs Wadden moet veiliger

Het is nog nooit gebeurd: een grote milieuramp voor de kust van de Waddeneilanden. Maar als niet ingegrepen wordt, lopen de eilanden een onaanvaardbaar hoog risico. Dat is de strekking van een rapport waaraan de ruim twintig Nederlandse, Duitse en Deense Waddeneilanden werken.

Het schrijven wordt aan de ministers van de drie landen voorgelegd. Het geschetste probleem: door uitbreiding van havens als Rotterdam, Bremen, Hamburg en Eemshaven zal de overvolle route boven de Waddeneilanden nog veel drukker worden. Nu al is met 260.000 scheepsbewegingen per jaar een van ‘s werelds drukst bevaren routes. Tot 2040 wordt voor het containertransport een toename tot 300 procent verwacht, zo staat in een beleidsnota van verschillende ministeries.

Meer… Trouw