Schipper op de bon na aanvaring op Markermeer

De Waterpolitie van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de schipper van een zeilboot die vrijdag 17 oktober op het Markermeer een binnenvaartschip ramde.
Het lege binnenvaartschip had omstreeks 19.00 uur het Oostvaardersdiep verlaten en voer in de vaargeul richting Amsterdam. De schipper zag vanuit de tegenovergestelde richting een zeilboot naderen.

Bron: Blik op Nieuws, 21-10-2008;