Tracébesluit Verruiming vaarweg Eemshaven – Noordzee ter inzage

EemshavenVerruiming

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft op maandag 29 september het Tracébesluit Verruiming vaarweg Eemshaven – Noordzee vastgesteld. Van woensdag 8 oktober tot en met woensdag 19 november ligt het tracébesluit ter inzage.

De vaarweg Eemshaven-Noordzee is een belangrijke scheepvaartroute. Het beleid rond de Eemshaven is erop gericht om energie gerelateerde bedrijvigheid mogelijk te maken. Daarom is het noodzakelijk de vaarweg geschikt te maken voor schepen met een maximale diepgang van 14 meter. Hierbij staan veiligheid van de scheepvaart en bereikbaarheid van de haven voorop en wordt er met grote zorgvuldigheid omgegaan met de natuur. Als alles naar verwachting verloopt, start Rijkswaterstaat in het najaar van 2015 met de werkzaamheden en is de verruiming eind 2017 gereed.

Ter inzage
Het Tracébesluit Verruiming vaarweg Eemshaven – Noordzee en alle bijbehorende documenten zijn van woensdag 8 oktober tot en met woensdag 19 november te bekijken op de website van het Platform Participatie en liggen in die periode ter inzage op de volgende locaties:

  • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Den Haag);
  • Het ministerie van Economische Zaken (Den Haag en Groningen)
  • Het provinciehuis van de provincie Groningen;
  • De gemeentehuizen van Eemsmond, Stadt Borkum, Gemeinde Bunde, Stadt Emden, Gemeinde Jemgum, Gemeinde Krummhörn, Stadt Leer, Gemeinde Westoverledingen, Stadt Papenburg, Gemeinde Moormerland en Stadt Weener.

Belanghebbenden die hun zienswijze bij het Ontwerptracébesluit Verruiming vaarweg Eemshaven – Noordzee naar voren hebben gebracht, kunnen van donderdag 9 oktober tot en met woensdag 19 november 2014 beroep instellen tegen het Tracébesluit bij de Raad van State. Dit geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht op het ontwerptracébesluit.

Meer… Rijkswaterstaat