Uitbaggeren nieuwe vaargeulen Grutte Brekken

Donderdagmiddag 14 oktober is gestart met de aanleg van de nieuwe vaargeulen in de Grutte Brekken. Met het uitbaggeren van deze vaargeulen, aan weerszijden van de bestaande beroepsvaargeul van het Prinses Margrietkanaal, wil provincie Fryslân de veiligheid op dit drukbevaren water flink verbeteren. Het Watersportverbond is verheugd over dit project.

Bron: Watersportverbond, 20-10-2010;