Evos, Hydrogenious LOHC Technologies en Port of Amsterdam ontwikkelen samen grootschalige importfaciliteiten voor groene waterstof in de Amsterdamse haven

Tankopslagbedrijf Evos, Hydrogenious de marktleidende pionier op het gebied van LOHC (vloeibare organische waterstof) en Port of Amsterdam hebben tijdens de European Hydrogen Week een nieuwe fase in hun samenwerking aangekondigd. De drie partners hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend, waarin zij aangeven om gezamenlijk grootschalige import- en opslagvoorzieningen voor waterstof op te zetten in de Amsterdamse haven. De voorzieningen zullen bestaan uit een grootschalige ontkoppelingsfabriek voor LOHC (dehydrogeneringsproces) met een capaciteit van zo’n 100-500 ton waterstof per dag en bijbehorende infrastructuur.

Daniel Teichmann, oprichter en CEO van Hydrogenious, Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam en Ramon Ernst, managing director Evos (Ebbes Fotografie).
Daniel Teichmann, oprichter en CEO van Hydrogenious, Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam en Ramon Ernst, managing director Evos (Ebbes Fotografie).
Daniel Teichmann, oprichter en CEO van Hydrogenious, Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam en Ramon Ernst, managing director Evos. Foto, Ebbes.

Alle drie de partijen zijn medeoprichters van het H2A-platform, een platform dat zich richt op de ontwikkeling van de hele toeleveringsketen voor de import van groene waterstof via de haven van Amsterdam. De realisatie van een LOHC-importfaciliteit en een fabriek voor de grootschalige afgifte van waterstof vormt een belangrijke aanvulling op andere geplande waterstofactiviteiten in de haven. Daartoe behoren de ontwikkeling van de regionale en landelijk waterstofbackbone en diverse geplande projecten voor de productie van waterstof in het Noordzeekanaalgebied. In de volgende fase worden de vereisten op ruimtelijk, infrastructureel en financieel gebied verder onderzocht om de terminal tegen 2028 operationeel te hebben. Het streven is om 1 miljoen ton LOHC per jaar te importeren.

Na een haalbaarheidsonderzoek naar verschillende dragers van vloeibare waterstof zetten Evos, Hydrogenious en Port of Amsterdam nu de volgende stap om de unieke LOHC-technologie van Hydrogenious in de praktijk te brengen. Deze studie liet zien dat de LOHC-technologie een kansrijke oplossing is voor de haven van Amsterdam omdat LOHC kan worden ingepast in de bestaande infrastructuur. De terminals van Evos Amsterdam hebben kleine aanpassingen nodig voor de opslag en distributie van LOHC.

De waterstofdrager die door Hydrogenious wordt gebruikt, benzyltoluene (LOHC-BT), wordt al veel toegepast in de industrie als middel voor warmteoverdracht. Het heeft ook de ideale eigenschappen voor een veilige afhandeling in havens, omdat het een brandvertragende en niet-explosieve drager is met een hoge energiedichtheid. Er kan net zo mee worden omgegaan als met fossiele vloeibare brandstof binnen de bestaande infrastructuur. Na het dehydrogeneringsproces kan de drager vele honderden keren worden hergebruikt voor het binden van waterstof.

Dit unieke project is daarom een belangrijke stap in de ontwikkeling van pan-Europese waardeketens voor waterstof die verbonden zijn met de haven van Amsterdam en die het koolstofvrij maken van Europese industrieën versnellen.

  • De LOHC-technologie (vloeibare organische waterstof) biedt grote mogelijkheden voor het veilige vervoer en opslag van groene waterstof, door gebruik te maken van de bestaande infrastructuur in de haven
  • De importfaciliteiten en de eerste dehydrogeneringsinstallatie voor LOHC zullen naar verwachting in 2028 operationeel zijn
  • Een getekend Memorandum of Understanding is het vervolg op eerdere initiatieven van de drie partijen, onder meer als medeoprichters van het H2A-platform

Port of Amsterdam, Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: “Door de ligging van de haven van Amsterdam en de bedrijven die hier en in het grotere Noordzeekanaalgebied actief zijn, is onze haven bij uitstek geschikt voor dergelijke faciliteiten. Dankzij onze verbinding met de luchthaven Schiphol en de aanwezigheid van grote industriële clusters biedt deze regio ook een aanzienlijk potentieel voor afname. Bovendien werken wij samen met duisport om de distributie van waterstof naar het Duitse en Europese achterland te vergemakkelijken, waardoor het afnamepotentieel nog groter wordt. Wij zijn verheugd over deze nieuwe, belangrijke stap, die de positie van de Amsterdamse haven als knooppunt voor waterstof zal versterken, voor zowel invoer, opslag, overslag als distributie naar het bredere achterland.”

Hydrogenious LOHC, Dr. Daniel Teichmann, oprichter en CEO: “Om de ambitieuze plannen van Europa om al in 2030 10 miljoen ton waterstof te importeren te realiseren, moeten we gebruik maken van de bestaande infrastructuur. Daarom richt het H2A-consortium zich op LOHC-technologie die gebruik kan maken van bestaande infrastructuur en de potentiële risico’s van de behandeling van moleculaire waterstof of derivaten aanzienlijk vermindert. Voor een haven- en industriegebied als Port of Amsterdam, dat zeer dicht bij de stad ligt, is dit van het grootste belang. De opbouw van op LOHC gebaseerde waardeketens zal ook het vervoer van waterstof naar het “achterland” en naar Duitsland vergemakkelijken. Naast de ontwikkeling van importprojecten zal H2A ook ondersteuning bieden aan technologiebedrijven en projectontwikkelaars.”

Evos Amsterdam, Ramon Ernst, algemeen directeur: “We zijn zeer enthousiast over deze volgende stap. Wij hebben de bouw van het H2A-platform van meet af aan ondersteund en hebben samen met onze partners toegewerkt naar de invoer van groene waterstof via de haven van Amsterdam. Wij hebben veel vertrouwen in de LOHC-technologie omdat deze intrinsiek veilig is en uitstekend past in de bestaande logistieke infrastructuur van de haven. Wij beschikken over twee grote tankterminals die uitermate geschikt zijn voor de opslag en overslag van LOHC. We zijn verheugd om samen te werken met twee uitzonderlijk sterke partners en kijken uit naar een concrete volgende stap.”