7,5 miljoen voor Barge Master voor efficiënte installatie offshore windmolenparken

Barge Master ontwikkelt met succes beweging-compenserende oplossingen voor de offshore industrie. Door middel van in Rotterdam ontwikkelde machines kan er op open zee met significante golfslag toch secuur en veilig worden gewerkt. Door recente innovatie op de bestaande technologie, biedt de oplossing nu ook grote toegevoegde waarde voor de bouw van offshore windmolenparken en levert het daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan de energietransitie. Barge Master ontvangt in totaal een kapitaalinjectie van 7,5 miljoen euro van Energietransitiefonds Rotterdam en de bestaande aandeelhouders.

View on Youtube.

Kortere bouwtijd, lagere kosten en minder CO2-uitstoot
Een grote uitdaging bij de aanleg van windmolenparken op zee is het vervoer van de windturbinecomponenten van de haven naar de ver uit de kust gelegen parken. De huidige methode houdt in dat dure installatieschepen op en neer varen om de componenten op te halen. Barge Master heeft een beweging-compenserend platform ontworpen, de ‘Feeder’, die makkelijk op bestaande vaartuigen geïnstalleerd kan worden. Deze machines houden de grote turbine-onderdelen in balans, zodat ze op open zee met een kraan kunnen worden overgezet naar het installatieschip.

Op deze manier kan het installatieschip op zee blijven en doorgaan met installeren, terwijl het continu bevoorraad wordt met nieuwe windturbine onderdelen. Bestaande installatieschepen kunnen daardoor efficiënter en langer worden ingezet. Het gevolg hiervan is een kortere bouwtijd, lagere investeringen en een competitievere prijs voor offshore windenergie. De oplossing van Barge Master realiseert daarbij een gemiddelde CO2-besparing van 100 kiloton per jaar.

Barge Master ingezet bij realisatie eerste grootschalige offshore-windpark in VS
Recent sloot Barge Master een meerjarig contract met DEME, één van ’s werelds grootste windpark aannemers, ten behoeve van de aanleg van het eerste grootschalige commerciële offshore windpark in de Verenigde Staten, Vineyard Wind 1 (804 MW). Voor het contract met DEME zijn in totaal vier ‘Feeder’-platformen nodig. Door de kapitaalinjectie kan Barge Master de bouw van deze machines financieren, welke in de toekomst ook voor andere offshore windparken kunnen worden ingezet.

Rotterdam wereldwijd centre of excellence voor maritieme technologie
Voor de ontwikkeling en bouw wordt gebruik gemaakt van Nederlandse bedrijven, veelal uit Rotterdam en omgeving, waardoor er tijdelijk 89 en structureel 15 arbeidsplaatsen worden gecreëerd in de regio. Dit versterkt de rol van Rotterdam als wereldwijd centre of excellence in maritieme technologie. De technologie kan in de toekomst ook worden ingezet bij de bouw van offshore-windparken voor de kust van Nederland.

Wethouder Chantal Zeegers (klimaat, bouwen en wonen): “Trots dat we via het Energietransitiefonds Rotterdam een bijdrage kunnen leveren aan dit groene ondernemerschap. Het zijn dít soort ondernemers, dit soort oplossingen, die een bijdrage leveren aan de grote klimaatopgave waar we voor staan.”